Kiváló hatékonyság

A képzéseink a belső motiváció felébresztésével érik el, hogy a résztvevők mélyen bevonódjanak a képzés folyamatába és azt követően képesek legyenek alkalmazni a megszerzett tudást.

Az utánkövetés drámaian erős hatást gyakorol a teljesítményre. Az első ábra az utánkövetés nélküli fejlesztést mutatja öt különböző cég esetében (A-E) a változás tengelyén mérve, ahol -3 a visszaesést, 0 a változatlan viselkedést, míg +3 a jelentős fejlődést mutatja. Minimális elmozdulást láthatunk a fejlesztést követően.

Diagram1

 

A második ábra jól mutatja, hogy az utánkövetésnek drámai hatása volt, a képzettek döntő többsége jelentős változást mutatott.

Diagram2

 

Leadership Is a Contact Sport
The “Follow-up Factor” in Management Development
Marshall Goldsmith and Howard Morgan
http://www.marshallgoldsmithlibrary.com Marshall Goldsmith engedélyével.