IKT +

IKT +  műhely

Első közelítésben a számítógép segítségével történő kommunikációs tevékenységet értjük az IKT fogalma alatt. Ezen túllépünk a képzés során.
A leggyakoribb alkalmazások készségszintű áttekintése és gyakorlása mellett a résztvevők élményszerű bevonása valósul meg. A számítástechnikai alapok, az Excel, a Word, a PowerPoint, a felhőalapú alkalmazások vagy a Megbízó által fontosnak ítélt szoftverek megismerésén túl a képzésen egyenrangú hangsúlyt kap a kommunikációs tartalom kialakításának és közlésének a módja.

Hogyan állíthatóak ezek az eszközök és alkalmazások a hatékony információ– és tudásátadás, kapcsolattartás és a meggyőzés szolgálatába?