"Alkalmazott tudás"

Ez a legkifejezőbb mottó arra az igényre, ami egyre inkább megnyilvánul a képzéseink kapcsán. Egyfelől nagy igény van olyan tudásra, ami segít tájékozódni az egyre összetettebb világunkban, másfelől gyakorlati válaszokra is szükség van - olyan azonnal használható módszerekre, amelyek már a képzés másnapján hasznosulnak. A könyvekben, előadásokon, személyes találkozásokon megjelenő tudást "le kell fordítani" a hétköznapok nyelvére és olyan gyakorlatokon keresztül kell átadni, amelyek során a résztvevők ráébrednek a tudás alkalmazásának hasznára és örömére.

Megbízóinkkal folytatott beszélgetések azt mutatják, hogy a képzések és tréningek prémium tartalmán túl a legerősebb elvárás a tanultak beépülése és gyakorlati alkalmazása.

Ezzel összhangban vannak azok a nemzetközi felmérések, amelyek szerint a képzési ráfordításoknak alig 5-10 százaléka hasznosul a gyakorlatban.

A képzések lényegesen magasabb hasznosulása fontos a számunkra, mert ez adja a kölcsönös elégedettség alapját. Erre az elvárásra építettük fel a ConnectConsult képzések folyamatát és tartalmát, valamint ehhez igazítottuk a rugalmas árazást is.

A Folyamat lényege, hogy a képzés résztvevői számára olyan környezetet alakítsunk ki, amely épít a belső motivációkra és élményszerű utánkövetésbe vonja be őket.

 

folyamat

VEZETŐI MEGBESZÉLÉS

A képzés alapelve, hogy a Megbízó igényeihez alakítsuk a képzés anyagát. Az elvárások és lehetőségek megbeszélése a HR munkatársával és az érintett részleg vezetőjével történik a képzés előtt.

BELÉPÉSI FELADAT

A munkatársak belső motiváltságának növelése érdekében egy rövid feladat elvégzését kérjük. A feladat pontosítása a Vezetői megbeszélésen történik.

KÉPZÉS

A képzés tematikája és hossza a vezetői megbeszélésen pontosított igényekhez igazodik.

SMART CÉLOK

A képzést követő első munkanapon minden résztvevő egyéni, SMART célokat fogalmaz meg.

ALKALMAZÁS

A képzésre fordított időnek és költségnek hasznosulnia kell. Ezt a Alkalmazás – általában 1 hónapos – fázisa követi. Az alkalmazás fázisát úgy alakítjuk ki, hogy az a résztvevők számára élményszerű, a belső motivációt serkentő közösségi tevékenység legyen, melynek során megvalósítják a korábban kijelölt SMART célokat.

ÖSSZEGZÉS

A képzést az elért eredmények közös kiértékelésével zárjuk. Mi volt a képzés kitűzött célja és mit értünk el? Hogyan lépjünk tovább?

VISSZAJELZÉS

A képzési folyamat végén a Vezetővel és a HR munkatársával kiértékeljük a folyamat eredményeit.