Csapat kompetenciák fejlesztése

Megoldás műhely

Megoldás műhely a csoportos helyzetelemzésre és problémamegoldásra kidolgozott folyamat, melynek során a résztvevők a napi munkát segítő, a gyakorlatban közvetlenül használható megoldásokat közösen dolgoznak ki.  A konkrét és használható megoldásokon túl javul a résztvevők közötti együttműködés, mely a munkanap mérhető hasznát meghaladva szorosabb kapcsolatok kiépítéséhez is vezet. A siker érdekében feltétlenül fontos, hogy a résztvevők valós, saját, és számukra most is fontos problémákat hozzanak. 

Siker műhely

Siker műhely arra a régi tapasztalatra épít, hogy a szervezetben lévő tudás sokkal mélyebb és szerteágazóbb, mint a szervezet bármely tagjáé. Ebből az egyszerű tényből fakadó megoldás az a folyamat, ahogyan ezt a tudást felszínre hozzuk és megosztjuk a szervezet többi tagjával. A műhely keretében a sikerek mögött meghúzódó ’ történeteket ’ követjük nyomon és alakítjuk át gyakorlatban használható tudássá, amely a szervezet bármely részlegénél pozitív példát mutat.

Innovációs műhely

Az innovációt gyakran véletlenszerűen megjelenő, kevéssé ellenőrizhető folyamatként tartják számon. Lehetséges azonban olyan környezet megteremtése, amelyben az innováció törvényszerűen megjelenik. A műhely során több, a gyakorlatban azonnal használható módszertannal és megközelítéssel ismerkedünk meg. E módszerek részben az egyéni, részben csoportos gondolkodás és bevonódás eredményei. A műhely végén kész javaslatok születnek, melyek azonnal a döntés-előkészítési szakaszba építhetők.

ÉLMÉNYFÜRDŐ – a csapatépítésen túl

A munkatársak alkotókedvét, munkabírását, kezdeményező készségét jelentősen növelik azok a szokatlan helyzetek, amelyeket ’csapatépítés’ címmel szoktak leírni.
Természetesen az izgalmas környezet, az élményszerű feladatok igen fontosak, és ezek adják a programjaink ízét.
Másfelől minden egyes élményhez kapcsolódnak olyan tapasztalatok, amelyek tudatosan átemelhetők a munkahelyi környezetbe. Ezeknek a tapasztalatoknak a feldolgozása, mély megértése, tartós fejlődés elindítója lehet.