Alkalmazott tudás

Alkalmazott tudás

Szervezetfejlesztés és
Változásmenedzsment

Szervezetfejlesztés és
Változásmenedzsment

A szervezetfejlesztés és változásmenedzsment céljai

A szervezetfejlesztés (OD) elsődleges célja, hogy az üzleti célok elérésére törekvő szervezet a munkatársait is folyamatosan felkészítse a változásokra, amivel erősödik a szervezeti együttműködés és folyamatosan fejlődik a vállalkozás probléma-megoldási és megújulási képessége.

A változásmenedzsment folyamatos és proaktív cselekvés, amely az alkalmazkodáson túlmutatva a kezdeményezőképesség erősítésével felkészít a várható jövőre.

Szervezetfejlesztési projektekA megbízó növekedési stratégiájának komplex akár vállalatszintű, vagy kisebb szervezeti egységre vonatkoztatott változási folyamatait tudjuk támogatni.

A projektek általános felépítése:

  • A diagnóziskészítés során a vállalati/szervezeti célok alapján feltárjuk a jelen állapotot a megbízóval egyeztetett fókuszpontok alapján.
  • A diagnózis kiértékelése után visszajelzést adunk azok eredményéről és a lehetséges fejlesztési irányokról a megbízó, a menedzsment és akár a teljes dolgozói csapatnak.
  • A fejlesztési irányok bemutatása és pontosítása után akciótervező műhelyeket tartunk a szükséges a munkavállalók bevonásával, melynek célja a munkatársak erőforrásainak kiaknázásával a szükséges akciók, cselekvések meghatározása és kidolgozása.
  • Igény esetén szakmai tapasztalatunkkal tudjuk támogatni a szervezeteket az akciók megvalósításában is.

OnboardingAz új Belépők gyors és hatékony beilleszkedése akkor valósul meg, ha mind a Belépő munkatárs, mind pedig befogadó szervezet egyaránt érdekeltek ebben. Az onboarding program alapja az önkéntesség, a kölcsönösség, valamint a folyamat élményesített (gamified) megvalósítása.

Az általunk kidolgozott gamification megoldásra építve három szinten segítjük az onboarding folyamatát:

1. A tudás szintjén:

  • a termékek/szolgáltatások és a szervezeti ismeretek szintjén;

2. A képesség szintjén:

  • a szervezeti egységek működésének és az egységek közötti kapcsolatok aktív felkutatásának;
  • a nyitottság és az együttműködés ösztönzésén keresztül;

3. Az attitűd szintjén:

  • az új javaslatok, fejlesztések és innovációk kezdeményezésében.

Az élményesített onboarding folyamata

Az onboarding folyamata időben zárt, az új Belépők számára jellemzően egy hónapig tart, így a részvétel nem akadályozza a munkavégzést, ugyanakkor segíti és ösztönzi az aktív beilleszkedést. Az új Belépők beilleszkedését Segítők (a szervezetnél régebben dolgozó munkatársak) támogatják, akik részvétele szintén önkéntes. Az onboarding folyamata testreszabott lehet, azaz munkakörtől és beosztástól függően más és más Segítőkkel találkozhatnak a Belépők.

Az onboarding során a metodikai és technológiai megoldásokkal ösztönözzük a Belépőket arra, hogy bemutatkozzanak, interakcióba lépjenek a dolgozókkal. Ez növeli az ismertségüket, segíti a gyorsabb beilleszkedésüket, a szervezeten belül pedig a kapcsolati háló gazdagodását – így a szervezeti rugalmasságot növeli.

Minden, az onboarding célja szempontjából értékes hozzájárulást (akár a Belépő akár a Segítők részéről) a rendszer rögzít és a résztvevőknek, valamint a bevont vezetőknek visszajelzést ad. A játék folyamatos – az új Belépők éppen aktuális új hulláma az érkezés sorrendjében csatlakozik a játékhoz.

In partnership with:

CompanySonarA munkaerőpiacon egyre égetőbbé válik a képzett munkavállalók hiánya. A CompanySonar egy olyan szervezeti diagnosztikai/mérési eszköz, amely alkalmas a munkatársi elkötelezettség mérésére, valamint arra, hogy a szervezetek vezetői a felmérés eredményeire építve hatékony cselekvési tervet dolgozzanak ki. A cselekvési terv megvalósítása után - a mérés megismétlésével - lehetőség nyílik arra, hogy a megtett intézkedésék hatásosságát és a fejlődés eredményét nyomon követhessük.

Bővebben