Alkalmazott tudás

Alkalmazott tudás

Képzések és
Műhelyek

Képzések és
Műhelyek

Megközelítésünk

Egy vállalkozás csak akkor működhet igazán hatékonyan, ha minden egyes része 100%-on tud teljesíteni! Munkavállalói készek és képesek arra, hogy hozzájáruljanak a vállalat céljainak eléréséhez.

Indoor (tantermi) és outdoor (természetbeni) képzéseink, műhelymunkáink fejlesztik a résztvevők önismeretét, kommunikációs készségét, pozitív attitűdjét ahhoz, hogy hatékony  emberi kapcsolatokat alakítsanak ki a szervezetben.

A képzéseket és műhelyeket megelőzően minden esetben előzetes igényfelmérésre kerül sor. Ennek része a szervezeti célok és a fejleszteni kívánt csapattagok kompetenciaszintjének megismerése is.

Hangsúlyt fektetünk az „itt és most”, „ott és akkor” megjelenítésére a tréning során, melyek segítenek a résztvevőknek a „szokásostól” eltérő és hatékony megoldás keresésére.

Vezetői képességek fejlesztése Alap- és mesterfokVezetőnek születni kell? Mennyire tanulhatók a vezetői képességek? A képzések célja, hogy ezekre a kérdésekre világos válaszokat és megoldásokat adjon sok gyakorlat és a legújabb vezetési elvek segítségével. A képzést két szinten: frissen kinevezett vezetőknek és gyakorlott vezetőknek ajánljuk. A képzések a megbízó igénye alapján kerülnek kialakításra, akár egy konkrét kompetenciára fókuszálva vagy egy adott csapat hatékony működésének fejlesztését szem előtt tartva.

Interkulturális kommunikáció az üzleti életbenA magyarok és más nemzetek társadalmi és kulturális hátteréből fakadóan nemzetenként változnak a hétköznapi és az üzleti kommunikációs stílus szabályai. Az Interkulturális gyökerű konfliktusok megelőzésének és kezelésének módszereit elsajátítani nagy előnyt jelent nemzetközi csapatokban vagy csapatokkal dolgozók számára. Az Interkulturális tudatosság növelése – észlelési, gondolkozásbéli dimenzióinak megismerésével közelebb jutunk a nemzetközi csapatokon belüli hatékonyabb működéshez és kihasználhatjuk a különbségekből adódó előnyöket is.

Készségfejlesztő program mentorok részéreA képzés célja a hatékony mentorálási folyamathoz kötődő kompetenciák elsajátítása. A program során a mentorálás folyamatának lépései alapján tekintjük át, hogy melyek a szükséges készségek és ezek, hogyan jelennek meg a gyakorlatban. A képzés része lehet a gyakorlati alkalmazás megfigyelése (shadowing) és a tapasztalatok visszajelzése is. Akár egyéni akár csoportos részvétellel is megvalósítható.

Karrier - Énmárka felépítéseA céges karrier építése tudatos tevékenység is lehet. Önmagunk erősségeinek felismerése, a szakmai fejlődés lehetőségének felismerése egy olyan kompetencia, ami gyakorolható és fejleszthető. A kiemelkedő képességek megléte a karrier elengedhetetlen része – ám vannak olyan területek, amelyek több figyelmet érdemelnek. Ezek a figyelem felkeltése és szükség esetén elterelése, a képességeink "eladásának" készsége, a nehéz helyzetek kezelése, a nyilvános szereplésekből fakadó lehetőségek kiaknázása.

„Add el(ő) magad!” - Az előadás művészeteAz Énmárka építés egy további lépése az előadások tartásának – a vezetők körében egyre gyakoribb – feladata. A jó előadás nem csupán jó diasort jelent, hanem annál sokkal többet: a képviselt termék, szolgáltatás, elv bemutatásának és a hallgatóság bevonásának képességét is. A képzés célja a hatékony előadások megtervezése és prezentációs készségek fejlesztése kezdő és haladó „előadók” részére. A gyakorlat orientált képzés keretein belül a résztvevők tudatosítják és fejlesztik meglévő kommunikációs készségeiket. A képzés során a résztvevők saját előadásukat tervezik meg, majd adják elő, amelyről felvételt készítünk és visszajelzéseket adunk a résztvevőknek. Ez hozzájárul előadói készségeik fejlesztéséhez.

Motivációs módszerekMilyen eszközök állnak a vezetők rendelkezésére, ha egy adott munkatárs, vagy egy csapat motivációja a cél? Hogyan érhető el a belső motiváció kialakulása, ami tartós eredmény elérésére sarkall? Mit tehetünk önmagunk motiválásának érdekében? Hasonlóan egy recept útmutatójához: rendelkezésre állnak módszerek és hozzávalók, de a valódi hozzávaló csak gyakorlás útján fejlődik magas szintre. A képzés erre a gyakorlati megközelítésre helyezi a hangsúlyt.

KudarckezelésA vezetőképzés célja a sikerre való felkészítés. Ugyanakkor szembe kell tudni nézni a siker elmaradásával, esetleg kudarcokkal. Ilyenkor dől el, hogy a vezető mennyire elkötelezett a céljai mellett? Mit kezd a saját vagy a munkatársai kudarcaival? Hogyan használhatjuk a kudarcot, mint a tovább fejlődés eszközét?

Megoldás műhelyA Megoldás műhely a csoportos helyzetelemzésre és problémamegoldásra kidolgozott folyamat, melynek során a résztvevők a napi munkát segítő, a gyakorlatban közvetlenül használható megoldásokat közösen dolgoznak ki. A konkrét és használható megoldásokon túl javul a résztvevők között az együttműködés, mely a munkanap mérhető hasznát meghaladva szorosabb kapcsolatok kiépítéséhez is vezet. A siker érdekében feltétlenül fontos, hogy a résztvevők valós, saját, és számukra most is fontos problémákat hozzanak.

Innovációs műhelyAz innovációt gyakran véletlenszerűen megjelenő, kevéssé ellenőrizhető folyamatként tartják számon. Lehetséges azonban olyan környezet megteremtése, amelyben az innováció törvényszerűen megjelenik. A műhely során több, a gyakorlatban azonnal használható módszertannal és megközelítéssel ismerkedünk meg. E módszerek részben az egyéni, részben csoportos gondolkodás és bevonódás eredményei. A műhely végén kész avaslatok születnek, amelyek azonnal a döntés-előkészítési szakaszba építhetők.

Egy profil—sok cél
DISZK-személyiség profil rendszerMagánéleti és munkahelyi sikereink önmagunk és mások megértésén alapulnak, valamint azon, hogy felismerjük személyes viselkedésünknek a bennünket körülvevő emberekre gyakorolt hatását. A DISZK Magatartás Dimenzióin keresztül a Személyiség Profil Rendszer világszerte több mint 30 millió ember részére nyitotta meg az utat a hatékony kommunikáció és együttműködés előtt.

A DISZK Magatartás Dimenziói mindenféle ítélettől mentes nyelvezetet biztosítanak a viselkedés megértéshez. A négy elsődleges magatartási stílus, amelyen keresztül segítenek megvizsgálni az emberi viselkedést.

A Személyiség Profil Rendszer segítségével az egyes emberek megtudhatják, hogy milyen mértékben használják ki az egyes magatartási stílusokat életük különböző helyzeteiben. Az eszköz ezen felül akár egyedi, személyre szabott elemzést, visszajelzést és fejlesztési ötleteket is kínál.

Szervesen illeszthető képzéseinkhez, az OD projektekhez, a coachingokhoz.

Cégünk akkreditált DISZK forgalmazó, partnere a TACK Magyarország Kft-nek.

Pozitív attitűd fejlesztése - műhelyA munkatársak és a vezetők egyik alapvető képessége az, ahogyan reagálnak a gyors változásokra, a bizonytalanságra. A külső kihívások megjelenését nem tudjuk befolyásolni, de azt igen, hogy milyen módon viszonyulunk hozzájuk. A műhely eredményeként a résztvevők képesek lesznek megváltoztatni a saját és a munkatársaik problémákhoz való hozzáállását.  A műhely rávilágít azokra a módszerekre, amelyekkel képesek lehetünk kicserélni a számunkra előnytelen gondolatokat előremutató, fejlődést elősegítő tartalmakra.

Kevesebb stressz műhelyA program tudatosítja a stressz kialakulásában mindig jelenlévő saját felelősségünket. A stressz lehet pozitív segítő is – ez rajtunk is múlik. Az elkerülhetetlen és nyomasztó stressz is – gyakorlással – jól kezelhető. A műhely a stressz kezelésének rendhagyó módszereit mutatja be és gyakoroltatja.

ÉlményfürdőA munkatársak alkotókedvét, munkabírását, kezdeményező készségét jelentősen növelik azok a szokatlan helyzetek, amelyeket „csapatépítés” címmel szoktak leírni.

Természetesen az izgalmas környezet, az élményszerű feladatok igen fontosak, és ezek adják a programjaink ízét.

Másfelől minden egyes élményhez kapcsolódnak olyan tapasztalatok, amelyek tudatosan átemelhetők a munkahelyi környezetbe. Ezeknek a tapasztalatoknak a feldolgozása, mély megértése, tartós fejlődés elindítója lehet.