Alkalmazott tudás

Alkalmazott tudás

Coaching

Coaching

Az első coach talán a görög filozófus, Szókratész (i.e 469-399) volt, aki az emberek meggyőzése helyett inkább kérdéseket tett fel nekik, amelyek saját helyzetük és feltételezéseik vizsgálatára késztette őket, ily módon változtatva meg gondolkodásukat.” (O’Connor-Lages, 2017)

Kollégáink akkreditált coach képzésen végzett, sokéves tapasztalattal rendelkező coachok, akik hisznek az ügyfélben és önmagukban is. Rendszeresen képzik magukat nemzetközi coach szervezetek műhelyeiben és szupervíziós csoportokban.Egyéni coaching vezetők és munkatársak részére

Öt-tíz alkalmas, alkalmanként 1,5 órás coaching folyamat, melynek célja a munkakör hatékony ellátásához szükséges kompetenciák fejlesztése a coaching eszköztárával. A fejlesztési folyamat fókuszpontjait az előzetes „háromszög” beszélgetés alapján határozzuk meg, mely során mind a megbízó mind a coachee számára fontos fejlődési irányokat egyeztetjük. A coaching folyamat végén a megbízóval és a coacheeval folyamat összefoglaló beszélgetésre kerül sor, melynek során mind a megbízó, mind az ügyfél (coachee) értékeli a folyamat során elindult változásokat és a jövőre vonatkozó elvárásokat is.

Egyéni fejlesztési folyamatok középvezetők / műszakvezetők részére

A 7-12 alkalmas fejlesztési folyamat célja a vezetői készségek elmélyítése. A fejlesztési folyamat fókuszpontjait az előzetes „háromszög” beszélgetés és egy egyszerűsített teljes körű munkatársi visszajelzés alapján határozzuk meg.

Megközelítési módok a folyamat során:

  • Coaching eszközök alkalmazása a belső erőforrások hatékony mozgósítására,
  • Egyéni képzés, konkrét vezetői eszköztár megosztás.
  • Shadow Coaching, melynek során konkrét helyzetekben figyelem meg az ügyfél működését. A megfigyelés utáni visszajelzés az alapja a coaching beszélgetésnek. Természetesen a kiválasztott helyzetek illeszkednek az előzetesen meghatározott fókuszpontokhoz.

A folyamat összefoglalása a tervezett időszak végén szintén „háromszög” beszélgetés keretében kerül sor, melynek során mind a megbízó, mind az ügyfél (coachee) értékeli a folyamat során elindult változásokat és a jövőre vonatkozó elvárásokat is.

Team coaching

Célja az előzetes célok és elvárások mentén a csoport működés tudatosítása és a csoport erőforrásainak mozgósítása a változások hatékony előmozdítása érdekében. A Team coach a felmerülő témákat mélyíti és a csoport gondolkodásának minőségét fejleszti.

A team coaching folyamatban a célkitűzés a feltárás (előkészítő) szakaszban kezdődik, de a célok véglegesítése és azok elfogadása az első üléseken történik a csapattal együtt. A csapat hosszabb távú képességét, készségét erősíti, hogy a később felmerülő kihívásokat saját erőforrással legyen képes megoldani.

A team coaching során a coach arra figyel, hogy felszínre hozza és tudatosítsa a tudattalan normákat és feldolgozza azokat a csoporttal aszerint, hogy azok segítik vagy hátráltatják a teljesítésüket.